Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cụ thể cho vị trí của bạn.
Tiếp tục

Chính sách thanh toán hợp đồng tại IKAY GROUP

Để giảm nhẹ gánh nặng chi phí và chủ động trong chuẩn bị ngân sách, IKAY GROUP đưa ra chính sách thanh toán theo từng đợt. Phần trăm thanh toán và số đợt thanh toán được thống nhất và ghi rõ trong hợp đồng.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Lưu ý: việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong 07 ngày sau khi bàn giao công trình.

Tính phí xây dựng chỉ 30s

Nhận các tính năng mới mạnh mẽ trong tầm tay bạn tự động và không mất thêm phí. Công nghệ của IKay trở nên tốt hơn theo thời gian, vì vậy bạn luôn có tính năng mới với mức độ bảo mật cao nhất

Bắt đầu tính phí
application-home